Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania / Publikacje pracowników / Publikacje uczelni / Oficyna wydawnicza /

Nakładem Oficyny Wydawniczej UŁa została opublikowana w otwartym dostępie recenzowana monografia naukowa pt. „Samorząd gminny a ekonomia społeczna – struktura organizacyjna i perspektywy współpracy” autorstwa Eweliny Florczak i Krzysztofa Skrobisza (WEiZ).

Celem monografii jest charakterystyka i analiza struktury administracyjnej oraz zadań samorządu gminnego w Polsce. Autorzy skoncentrowali się na omówieniu aspektów związanych z instytucją samorządu terytorialnego, która urzeczywistnia wizję wspólnoty lokalnej na szczeblu gminnym. 

Książka ukazuje najważniejsze aspekty związane z istnieniem i funkcjonowaniem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, a także perspektywy jej współpracy z sektorem ekonomii społecznej w ramach rozwoju lokalnego i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i ekonomicznych,  zawiera ponadto analizę wybranych pozycji literatury przedmiotu, publikacji naukowych i aktów prawnych z omawianej dziedziny. 

Monografia w postaci elektronicznej do pobrania, a także stale uaktualniane informacje na temat miejsc jej publikacji w otwartym dostępie.