Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP / Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia /

Tegoroczna, trzecia już edycja konferencji przebiegać będzie pod hasłem „Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem”. Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wolters Kluwer Polska, jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 29 września 2022 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie
w hotelu Sound Garden w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18 oraz online.

Konferencja, adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych, będzie kolejną okazją do spotkań i wymiany doświadczeń na temat najnowszych zmian prawnych, problematycznych kwestii prawno-zarządczych oraz prezentacji najlepszych praktyk w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Planowane są dwie równoległe sesje plenarne oraz kilkanaście dyskusji panelowych i wystąpień, do których zaproszonych zostało kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia, są:

  • Reforma systemu ochrony zdrowia – jakość, bezpieczeństwo i efektywność w opiece nad pacjentem.         
  • Jak spełnić nowe wymagania dotyczące jakości w szpitalu?
  • E-rozwiązania oczami pacjenta i personelu medycznego.
  • Reforma w POZ – rewolucja czy ewolucja?
  • Wynagrodzenia i kryzys kadrowy w ochronie zdrowia.
  • Bezpieczeństwo placówki medycznej w cyberprzestrzeni.
  • Nowoczesne technologie w szpitalu pod lupą – jak ocenić ich efektywność?

 Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie: bit.ly/Konferencja_Zmiany_W_Ochronie_Zdrowia