Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Dział programów międzynarodowych /

Zachęcamy wszystkich studentów, chcących odbyć studia w innym kraju Unii Europejskiej, do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus + na rok akademicki 2022/2023r.

Studenci Uczelni Łazarskiego zainteresowani udziałem w Programie i odbyciem studiów w Uczelni Partnerskiej muszą:

  1. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi Programu Erasmus+, w tym zasad odbywania studiów w Uczelniach Unii Europejskiej, Regulaminem Mobilności edukacyjnych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+ (https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dzial-programow-miedzynarodowych/Regulamin_mobilnosci_edukacyjnych_studentow_i_absolwentow_ULa_w_ramach_programu_Erasmus_.pdf) oraz Zasadami udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów na studia- rok akademicki 2022/2023 ((https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dzial-programow-miedzynarodowych/Zasady_udzialu_w_programie_Erasmus_w_zakresie_wyjazdow_na_studia_-_rok_akademicki_2022_2023.pdf).
  2. Posługiwać się językiem angielskim lub innym (wykładowym na wybranej Uczelni Partnerskiej) na poziomie min. B2.
  3. Wybrać trzy Uczelnie Partnerskie, w których chcieliby odbyć studia. Wykaz Uczelni Partnerskich dostępny jest na stronie internetowej: https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/studia/lista-uczelni-partnerskich/.
  4. Do 30.03.2022 r. wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej:
  5. https://forms.office.com/r/Ewrg2XWhQN.
  6. Przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, która będzie prowadzona w języku angielskim. Podczas spotkania zapytamy o motywację do studiowania za granicą i znajomość Programu, uzasadnienie wyboru konkretnych Uczelni Partnerskich oraz zweryfikujemy zadeklarowaną znajomość języka obcego. 
  7. Stawić się na rozmowie rekrutacyjnej, o której terminie dowiesz się  po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, tj. weryfikacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Jeśli masz pytania lub chciałbyś rozwiać swoje wątpliwości w dniu 23/03/2022 w godz. 10:10-12:10 w sali 462 zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty email: erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl

Powodzenia!