Publikacja: | CKP / Aktualności /

16 października 2021 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Studia podyplomowe oraz programy MBA rozpoczęło ponad 1000 słuchaczy na 40 kierunkach. Życzymy owocnego czasu, wytrwałości w nauce oraz satysfakcji płynącej z samorealizacji i rozwoju.

W uroczystym spotkaniu w formule online wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni Łazarskiego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, kierownicy i wykładowcy studiów podyplomowych oraz programów MBA, a także nasi słuchacze. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan CKP swoim wystąpieniem zainaugurowała rok akademicki 2021/2022. Uczestnicy uroczystości wysłuchali także przemówienia Rektora Uczelni Łazarskiego dr. hab. Macieja Rogalskiego.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa” wygłosił prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. 

Spotkanie było także okazją do podsumowania działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego na rzecz tworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodów przyszłości, jak np. Inżynier Kontraktu. W swoim wystąpieniu dr Małgorzata Gałązka-Sobotka podkreśliła, iż CKP od dawna przestało być tylko miejscem tworzenia i realizacji studiów podyplomowych oraz programów MBA. Od lat konsekwentnie przekształca się w Center of Excellence, w którym znamienici eksperci tworzą ekspertyzy i analizy dla instytucji administracji publicznej i organizacji biznesowych.

W nowym roku akademickim na rozwój swoich kompetencji i dalsze kształcenie postawiło ponad 1000 osób. Dziękujemy za okazane zaufanie!