Publikacja: | Aktualności / Studenci / Dział programów międzynarodowych /

Julia Kozłowska, studentka ekonomii i prawa na Uczelni Łazarskiego, została zaproszona do udziału w trzeciej edycji Eastern Partnership Youth Forum. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w Novotel Centrum w Warszawie.

Eastern Partnership Youth Forum to miejsce wymiany doświadczeń i uwag na temat mobilności, sytuacji młodych ludzi w UE i krajach partnerskich, szans i możliwości, jakie daje polityka sąsiedzka UE. Uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami nt. mobilności i opowiedzą o własnych doświadczeniach oraz motywacjach, które towarzyszyły podjęciu decyzji o wyjeździe. Wskażą także, co skłoniło ich do wyboru danego państwa docelowego.

Do podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami płynącymi ze studiowania za granicą została zaproszona Julia Kozłowska, studentka Uczelni Łazarskiego, która w semestrze wiosennym 2015/2016 zrealizowała studia w Grigol Robakidze University w Gruzji w ramach programu Erasmus+. Julia Kozłowska studiuje na Uczelni Łazarskiego równolegle ekonomię i prawo.

W trzeciej edycji Eastern Partnership Youth Forum wezmą udział m.in. Commissioner Johannes Hahn odpowiedzialny za politykę sąsiedztwa w Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele i uczestnicy mobilności w ramach tzw. Regionu Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).