Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Katedra Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych / Aktualności / Studenci /

Dnia 14 grudnia 2016 roku na Uczelni Łazarskiego odbył się wykład „Namaste Polsko”

Dnia 14 grudnia 2016 roku na Uczelni Łazarskiego odbył się wykład „Namaste Polsko”, podczas którego wystąpiła dr Katrzyna Gmaj – współautorka książki opisującej sytuację i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Metod Ilościowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. 

Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się, że Polska coraz częściej staje się miejscem, do którego emigrują Hindusi. Wielu z nich osiedla się w naszym kraju na stałe. Przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące imigracji, następnie przeanalizowano przyczyny, które determinują przyjazd Hindusów do naszego kraju. Podczas wykładu zwrócono także  uwagę na postrzeganie Polski i Polaków przez imigrantów z Indii, które odgrywa znaczącą rolę, ponieważ wpływa na adaptację do polskich warunków oraz plany na przyszłość.

Prezentacja opierała się na rezultatach badań wykonanych podczas projektu prowadzonego przez Fundację dla Somalii i współfinansowanego przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz polski rząd.

 

dr Katrzyna Gmaj

od lewej: dr Łukasz Konopielko, prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, dr inż. Paweł Najechalski, dr. Krystyna Bąk