Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Dnia 2 października odbyła się na naszej Uczelni Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21.

Podczas uroczystości studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, dołączając tym samym oficjalnie do społeczności akademickiej Uczelni Łazarskiego.
Wysłuchaliśmy także przemówienia JM Rektora UŁa prof. Macieja Rogalskiego, który, nawiązując do sytuacji związanej z pandemią, powiedział:

Szanowni Państwo, ostatni rok akademicki był dla każdego dużym wyzwaniem. Wszyscy także dobrze wiemy, że rozpoczynający się rok akademicki nie będzie taki, jak te przed pandemią - mówiąc wprost będzie niósł ze sobą liczne wyzwania. Zrobiliśmy bardzo dużo, aby przygotować się do niego jak najlepiej. Staraliśmy się przewidzieć różne możliwe scenariusze, aby odpowiednio na nie zareagować i prowadzić w sposób niezakłócony proces dydaktyczny na jak najwyższym, satysfakcjonującym naszych studentów poziomie.
(…)

Przemówienie wygłosił również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - pan Wojciech Murdzek. Obecnością zaszczycił nas Doradca Prezydenta RP – pan Mariusz Rusiecki, który odczytał list gratulacyjny od pana Andrzeja Dudy.
Podczas uroczystości zostały też wręczone Nagrody Rektora oraz Brylanty Łazarskiego, które w tym roku otrzymali: pani Katarzyna Klimaszewska pan Aksen Semak.
W tym roku do grona doktorów Uczelni Łazarskiego dołączyło aż 10 osób, a jedna osoba uzyskała tytuł doktora habilitowanego.
Wykład inauguracyjny pt. „(Po)Pandemiczne trendy – destrukcja i rozwój” wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.