Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych /

Do we or don`t we need political correctness in our social and political reality?

Relacja z Drugiej Otwartej Debaty Studenckiej w języku angielskim

19 kwietnia 2016 r. odbyła się Druga Otwarta Debata Studencka w języku angielskim zorganizowana przez Studium Języków Obcych.

Tym razem studenci mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności dyskusji i argumentacji na temat politycznej poprawności w życiu społecznym i politycznym. W debacie uczestniczyło ok. 80 studentów Wydziału Prawa. Debacie z zainteresowaniem przysłuchiwali się: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji pan dr Mieczysław Błoński oraz dyrektor SJO pani mgr Agnieszka Sycińska. Debatę moderował mgr Jacek Korzeniowski, lektor języka angielskiego.

Po krótkiej prezentacji głównych argumentów za i przeciw poprawności politycznej nastąpiła burzliwa dyskusja. Zwolennicy poprawności politycznej podkreślali jej główną rolę, jaką jest walka z uprzedzeniami oraz dyskryminacją mniejszości etnicznych, kulturowych czy seksualnych. Akcentowali też fakt, iż poprawność polityczna wprowadza ład i porządek w życie publiczne oraz przeciwdziała konfliktom. Przeciwnicy natomiast zwracali uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą nadmierna poprawność polityczna: ograniczenie wolności słowa i poglądów, cenzurę oraz przedkładanie interesów mniejszości nad dobrem większości. Wszyscy uczestniczy debaty zgodzili się jednak co do jednego - potrzebna nam tolerancja i szacunek do drugiego człowieka.

Pod koniec debaty odbyło się głosowanie poprzez podniesienie czerwonych bądź zielonych kartek, które zostały rozdane wszystkim uczestnikom na początku debaty. Czerwone oznaczały niezgodę na polityczną poprawność w życiu społecznym i politycznym, zielone natomiast oznaczały jej poparcie. Kiedy moderator poprosił o zagłosowanie, w ciągu paru sekund sala wypełniła się czerwonymi kartkami. Zaledwie kilkoro uczestników trzymało zielone.

Aktywne uczestnictwo studentów w debacie pokazuje potrzebę wymiany myśli nie tylko w ramach zajęć, ale w szerszym gronie rówieśników. Studenci poradzili też sobie bardzo dobrze z wyzwaniem językowym, jakie przed nimi postawiono i wykazali chęć udziału w kolejnych tego rodzaju projektach.