Publikacja: | Dział programów międzynarodowych / Aktualności /

Od 16. października b.r. rozpoczęliśmy rekrutację na wyjazdy na studia w semestrze wiosennym 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+. Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie mogą aplikować do 25. października b.r. Z uwagi na panujące obostrzenia związane ze stanem pandemii COVID-19 rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie w formie online. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 30. października b.r.

Program Erasmus+ skierowany jest do studentów, którzy chcieliby realizować studia w zagranicznej uczelni, z którą Uczelnia Łazarskiego ma podpisaną umowę o współpracy. W ramach Programu Erasmus+ student otrzymuje stypendium, którego wysokość zależna jest od kraju pobytu, a także sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są traktowane jako część studiów na Uczelni Łazarskiego.

Od 16. października b.r. studenci Uczelni Łazarskiego mogą mogą aplikować na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 tegoroczna rekrutacja studentów chcących wyjechać na studia w ramach Programu Erasmus+ zostanie przeprowadzona całkowicie w formie online.

Studenci zainteresowani udziałem w programie Erasmus+ w semestrze wiosennym 2020/2021, są zobligowani do wypełnienia formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego do 25. października b.r. W kolejnym etapie, ubiegający się o wyjazd studenci, zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne w formie online, które zastąpią wymóg posiadania certyfikatu językowego lub zdania testu z języka angielskiego. Zdalne spotkania z kandydatami odbędą się między 27.10-30.10.2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji, a tym samym osób zakwalifikowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze wiosennym 2020/2021 nastąpi 30. października b.r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Sekcji Programów Międzynarodowych.