Publikacja: | Studenci z niepełnosprawnością /

Termin zgłoszeń upływa 19 maja.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Termin praktyk: 3 lipca – 29 września 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

W tegorocznej ofercie 5 miejsc dedykowanych jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności (w załączeniu ogłoszenia).

Lista ofert