Publikacja: | Aktualności /

Weź udział w Szkole Prawa Ukraińskiego i poznaj przepisy prawne obowiązujące w Ukrainie.

Szkoła Prawa Ukraińskiego organizuje trwający dwa semestry kurs prawa ukraińskiego obejmujący 130 godzin lekcyjnych zajęć w formie hybrydowej.

Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego wszystkie będą prowadzone przez wykładowców z uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku. Uczestnicy mają do wyboru zajęcia prowadzone w całości w języku polskim albo w całości w języku ukraińskim.

Szkoła została stworzona, aby dać uczestnikom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Ukrainie.

Absolwenci otrzymują dyplom Uczelni Łazarskiego oraz ukraińskie świadectwo podwyższenia kwalifikacji.

Zapisy do Szkoły Prawa Ukraińskiego trwają do 30 września 2022r.
Do udziału w Szkole Prawa Ukraińskiego zapraszamy radców prawnych, adwokatów, notariuszy i tych wszystkich który interesuje prawo Ukrainy.
Warunkiem przyjęcia jest:


Program zajęć w ramach Szkoły Prawa Ukraińskiego obejmuje naukę poniższych dziedzin prawa ukraińskiego:

 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • postępowanie cywilne
 • prawo administracyjne i postępowanie sądowo – administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • prawo pracy
 • postępowanie arbitrażowe
 • prawo bankowe
 • prawo finansowe
 • prawo podatkowe
 • prawo celne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • postępowanie karne

Więcej informacji >>