Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Rozmowa z dr hab. Anną Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w "Rzeczpospolitej"

- Jak wygląda nauczanie zdalne w Uczelni Łazarskiego?

Studiowanie prawa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wysokimi wymaganiami, prowadzeniem dyskursu, rozwiązywaniem kazusów itp. Przejście na naukę zdalną było nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że zdecydowana większość zajęć dotychczas była prowadzona stacjonarnie. Mieliśmy kilka dni, by zmienić formułę i rozpocząć kształcenie na odległość. Silna mobilizacja kadry i pracowników administracji z nieocenionym wsparciem informatyków doprowadziły do sukcesu i dziś kształcimy na poziomie nieodbiegającym od zajęć bezpośrednich. Jesteśmy w kontakcie ze studentami, organizujemy spotkania, webinaria i na bieżąco dyskutujemy nad zagadnieniami wymagającymi rozwiązań. Nic nie zastąpi oczywiście bezpośredniego kontaktu z wykładowcami ani godzin spędzonych na ćwiczeniach na kampusie, niemniej jednak dotychczasowa realizacja programu przez Wydział Prawa i Administracji jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem studiów. 

czytaj dalej...