Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Studium języków obcych / Wydarzenia /

12 kwietnia na Uczelni Łazarskiego odbyła się debata, podczas której staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy rządowy program 500+ powinien być wsparciem tylko dla rodzin pracujących.

Obserwując zachowania beneficjentów, zastanawialiśmy się, czy po sześciu latach od wprowadzenia programu pełni on swoją rolę i czy rzeczywiście wspiera grupę społeczną, dla której był przeznaczony oraz jak skuteczne są efekty jego działania.

Debatowaliśmy nad tym, czy program jest skuteczną pomocą dla rodzin wielodzietnych i czy można go rozpatrywać jako sposób na zmniejszenie ubóstwa wśród społeczeństwa w ogóle.

Uczestnicy wskazali na potrzebę objęcia programem innych grup osób potrzebujących wsparcia, takich jak osoby niepełnosprawne, ofiary nieszczęśliwych wypadków, osoby bezdomne i pokrzywdzone przez los, a także imigrantów. Poruszono kwestię tego, czy rodziny zamożne, które realistycznie rzecz biorąc, nie potrzebują dodatkowych, relatywnie niewielkich kwot oferowanych przez program, także powinny korzystać z tych funduszy.

Zapytaliśmy, czy jako społeczeństwo powinniśmy wspierać tylko osoby zaradne, funkcjonujące jako klasyczna rodzina ale potrzebujące wsparcia oraz czy stać nas na to, aby objąć taką pomocą również osoby niepotrafiące sprostać wymaganiom nowej rzeczywistości ekonomicznej, osoby pokrzywdzone przez los, a także imigrantów przybywających do naszego kraju w coraz większej liczbie. Wezwano do uwzględnienia społecznego i moralnego aspektu udzielenia pomocy osobom potrzebującym tej pomocy najbardziej.

Wskazaliśmy także na zmniejszającą się siłę nabywczą pieniędzy pochodzących z programu 500+ w związku z inflacją i rosnące każdego roku koszty finansowania tego programu.

Osoby na widowni również wzięły udział w debacie, zabierając głos indywidualnie i wyrażając swoje zdanie w formie głosowania jako gremium. Ta forma została także wybrana do oceny siły argumentów uczestników debaty. Po wysłuchaniu opinii obu stron i analizie argumentów za i przeciw, uznano że program 500+ powinien być wsparciem tylko dla rodzin pracujących i nie powinien być traktowany jako forma zapomogi dla innych osób potrzebujących, dla których przeznaczone są odrębne formy wsparcia i inne programy polityki społecznej.

Zapraszamy na kolejne debaty, w których można będzie wyrazić swoje zdanie na nurtujące nas tematy i zagadnienia. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!