Publikacja: | Aktualności /

Uczelnia Łazarskiego zdobyła trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich w najnowszym rankingu „Perspektyw”.

Tę mocną pozycję w najważniejszym zestawieniu uczelni wyższych w Polsce Uczelnia Łazarskiego utrzymuje od 2017 roku.
W zestawieniu uzyskaliśmy łącznie 65.7 punktów.
Na gali Uczelnię reprezentował Rektor Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Maciej Rogalski.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl