Publikacja: | Aktualności /

Uczelnia Łazarskiego zdobyła trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich w najnowszym rankingu „Perspektyw”.

Tę mocną pozycję w najważniejszym zestawieniu uczelni wyższych w Polsce Uczelnia Łazarskiego utrzymuje od 2017 roku.

W zestawieniu uzyskaliśmy łącznie 66.6 punktów.

Ocena rankingowa bazuje na takich kryteriach jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz innowacyjność. 

Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich jest częścią Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanych corocznie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". To niezwykle ważne narzędzie, które pomaga maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych oraz stanowi kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

Pełne wyniki rankingu dostępne na stronie Perspektyw.

Na gali Uczelnię reprezentował Rektor Uczelni Łazarskiego dr hab. Maciej Rogalski.