Publikacja: | Biblioteka /

Zgodnie ze Statutem Uczelni, mamy Radę Biblioteczną, która jest ciałem opiniodawczym rektora oraz współdziała z dyrektorem Biblioteki w kierowaniu Biblioteką.

Zgodnie ze Statutem Uczelni, mamy Radę Biblioteczną, która jest ciałem opiniodawczym rektora oraz współdziała z dyrektorem Biblioteki w kierowaniu Biblioteką. W składzie Rady bieżącej kadencji znaleźli się:
Dr Henryk Hollender (dyrektor Biblioteki), prof. Aleksandra Laskowska-Rutkowska (Wydział Ekonomii i Zarządzania), prof. Maria Nowacka-Zawisza (Wydział Medyczny), dr Małgorzata Sekuła-Leleno (Wydział Prawa i Administracji), prof. Łukasz Szarpak (WM), prof. Igor Zachariasz (WPiA), dr Anita Zarzycka (WEiZ). Zebrani wybrali jednogłośnie dr A. Zarzycką na przewodniczącą Rady. Obsługę organizacyjną zapewnia Radzie Biblioteka. Nas zebraniu w dn. 10 styczna br. Rada przyjęła sprawozdanie Biblioteki za lata 2012-2018 (ponieważ w tych latach Rada nie zbierała się – następne sprawozdania będą składane w rytmie rocznym).  Ponadto Rada wysłuchała informacji dyr. H. Hollendra o bieżących pracach i problemach Biblioteki i udzieliła poparcia proponowanym przezeń rozwiązaniom. Sprawozdanie z  rekomendacjami Rady zostało złożone rektorowi. Dokumentacja posiedzenia jest do wglądu w Bibliotece.