Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania / Centrum logistyki i innowacji /

Polska Grupa Farmaceutyczna nabyła 900 egzemplarzy książki „Cyfryzacja w zarządzaniu” dla uczestników konferencji „Hello Future " - dotyczącej cyfryzacji, zorganizowanej 13-14 maja br. w hotelu Narvil w Serocku. Uznanie praktycznej wartości publikacji naukowej przez wiodącą polską firmę farmaceutyczną utwierdza w zasadności współpracy nauki i biznesu dla obopólnych korzyści. Jest też dowodem na to, że cele strategiczne Centrum Logistyki i Innowacji UŁa - czyli koordynacja przepływu informacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami wyższymi, sektorem prywatnym, publicznym i instytucjami rządowymi, są realizowane.

Książka „Cyfryzacja w zarządzaniu” pod redakcją prof. UŁa dr hab. Aleksandry Laskowskiej-Rutkowskiej, powstała jako efekt konferencji „Cyfryzacja – perspektywa nauki i biznesu” zorganizowanej w 2019 roku w #Uczelni Łazarskiego przez #Centrum Logistyki i Innowacji.

Publikacja w sposób wyczerpujący i przejrzysty prezentuje istotne zagadnienia z obszaru zarządzania i cyfryzacji w kontekście aktualnych dynamicznie zachodzących przemian cywilizacyjnych i technologicznych. Omawiana problematyka skoncentrowana jest wokół kluczowego pojęcia - Gospodarka 4.0, jej elementów składowych oraz możliwości ich aplikacji. Publikacja stanowi oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące zarządzania w warunkach Gospodarki 4.0. Stanowi źródło wiedzy dla ośrodków akademickich, menedżerów oraz kadry zarządzającej szczebla lokalnego i centralnego administracji publicznej.

Więcej na https://cedewu.pl/Cyfryzacja-w-zarzadzaniu-p2878