Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Strona główna / CKP /

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego jako jednostka naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest mocno zaangażowany w badania nad najnowszymi trendami w przemyśle lotniczym, w tym zrównoważonym rozwojem i „bardziej zielonymi” technologiami w tym sektorze gospodarki.

Miło nam poinformować o członkostwie Uczelni Łazarskiego w Sojuszu pod auspicjami Komisji Europejskiej: Alliance for Zero-Emission Aviation.

Celem Sojuszu jest przygotowanie rynku do wejścia do eksploatacji samolotów bezemisyjnych, wodorowych i elektrycznych. Członkami Sojuszu są linie lotnicze, organizacje badawcze, organizacje certyfikujące i normalizacyjne, władze publiczne i organy regulacyjne, producenci samolotów i sprzętu, instytucje finansowe, dostawcy energii, porty lotnicze. Uczelnia Łazarskiego jest wymieniana wśród takich firm jak Airbus, Rolls-Royce, Niemiecka Agencja Kosmiczna czy Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Jesteśmy dumni, że przystąpiliśmy do Sojuszu Alliance for Zero-Emission Aviation jak pierwsza polska uczelnia i trzecia europejska.

Uczelnia Łazarskiego będzie częścią grupy roboczej zajmującej się regulacjami, certyfikacją i standaryzacją lotnictwa. Działania podejmowane w fazie badawczej będą realizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia Clean Aviation Joint Undertaking, ale także w ramach programu Clean Hydrogen, SESAR, czy wspólnych badań finansowanych przez Horizon Europe.

W pracach nad przystąpieniem Uczelni Łazarskiego do Sojuszu brali udział: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, profesor Anna Konert, dr Mateusz Osiecki z Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego UŁa oraz Katarzyna Zielińska, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Więcej informacji znajdą Państwo tu: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227608?&lg=EN oraz Microsoft Word - AZEA - List of Members_09012023.docx (europa.eu).

Zapraszamy także do kontaktu na adres: international@lazarski.edu.pl