Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

Rozmowa z dr Małgorzatą Gałązką-Sobotką, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Jak udało się Centrum Kształcenia Podyplomowego przestawić na nauczanie w formule on-line? Jak wyglądał proces wdrożenia nowych rozwiązań w tym zakresie?

Stan epidemii postawił nas w zupełnie nowej rzeczywistości, w której musimy się odnaleźć. Wstrzymanie działalności edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, było jednym z pierwszych wyzwań, któremu musieliśmy sprostać. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarekomendowało bowiem podjęcie przez Uczelnie wszystkich możliwych działań, aby kontynuować proces kształcenia w trybie on-line. Nasza Uczelnia również dołożyła wszelkich starań, aby proces edukacji był kontynuowany, a efekty kształcenia zostały zrealizowane zgodnie z założeniami programu studiów. Już od pierwszych godzin ogłoszenia stanu kryzysowego i zamknięcia uczelni, podjęliśmy w Centrum Kształcenia Podyplomowego intensywne prace nad wdrożeniem i sprawnym udostępnieniem kolejnym grupom Słuchaczy narzędzi do pracy on-line.

Chociaż do tej pory, podczas realizacji naszych studiów podyplomowych, nie korzystaliśmy z formy kształcenia jaką jest e-learning, to Słuchacze od lat używali systemu on-line – Wirtualnej Uczelni Centrum Kształcenia Podyplomowego, za pośrednictwem którego mieli dostęp m.in. do materiałów dydaktycznych czy możliwość komunikacji z wykładowcami lub pomiędzy sobą. W krótkim czasie rozpoznaliśmy dostępne na rynku platformy do komunikacji on-line i wybraliśmy najodpowiedniejsze na nasze potrzeby. Narzędzia do kształcenia na odległość, w połączeniu z istniejącym systemem CKP, umożliwiły realizację nauczania zdalnego już od pierwszego zjazdowego weekendu po ogłoszeniu przez Rektora Uczelni Łazarskiego decyzji o wstrzymaniu zajęć stacjonarnych.

Od początku dokładaliśmy wszelkich starań, aby nie ucierpiał proces rozwoju naszych Słuchaczy i staraliśmy się, aby rok akademicki 2019/2020 zakończył się zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem lub z uwzględnieniem nieznacznych przesunięć w planie. 

Co było najtrudniejsze w tym procesie?

Nowe technologie potrafią bardzo ułatwić nasze życie, co widzimy szczególnie w obecnej sytuacji. Są to jednak często nowoczesne programy, platformy czy narzędzia, z którymi każdy musi się oswoić i poznać ich możliwości. Przełamanie pewnych barier w korzystaniu z nowych rozwiązań, było niewątpliwie jednym z trudniejszych elementów w tym procesie. Przygotowaliśmy więc specjalne szkolenia dla naszych wykładowców, aby implementacja nowych narzędzi przebiegła jak najsprawniej. Zadbaliśmy także o komunikację ze słuchaczami, by wiedzieli, jak będzie wyglądało kształcenie w nowych realiach, a także staraliśmy się przeprowadzić ich przez proces logowania do wybranych systemów i wspomóc w jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu platformy.

Jakie są pierwsze doświadczenia i oceny Uczestników studiów?

Za nami pierwsze weekendy kształcenia w trybie zdanym i wiemy już, że Słuchacze wyrazili bardzo wysoką ocenę zajęć przeprowadzonych w takiej formule. Potwierdzili także zainteresowanie kontynuacją studiów w tym trybie, do momentu odwołania rozporządzenia MZ i MNiSW, a także w przyszłości, bez względu na sytuację epidemiologiczną.

Niejednokrotnie pytaliśmy Studentów o ich opinie na bieżąco, po zrealizowanych zajęciach, staraliśmy się reagować i odpowiadać na ich potrzeby. Aby mieć jednak pełną wiedzę nt. przebiegu procesu transformacji cyfrowej w kształceniu podyplomowym przeprowadziliśmy badania opinii wśród naszych Słuchaczy[1]. W ankiecie uczestnicy studiów podyplomowych i MBA bardzo wysoko ocenili proces komunikacji zmiany formy kształcenia, zarówno ze strony biura Centrum Kształcenia Podyplomowego, jak również kierowników programów. 97% osób potwierdziło otrzymanie wystarczających informacji organizacyjnych, niezbędnych do sprawnego przejścia na tryb on-line[2]. Poziom satysfakcji z zajęć prowadzonych poza murami uczelni był wysoki w całej badanej grupie. Na niektórych kierunkach studiów np. Compensation & Benefits, Neuro-przywództwo czy Prawo egzekucyjne i windykacja należności nasi Słuchacze wystawili oceny powyżej 4,6 w pięciostopniowej skali ocen. 

Budujące jest to, że czas transformacji umocnił naszą akademicką wspólnotę, członkowie naszej społeczności udowodnili kompetencje, które promujemy i stale rozwijamy: otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialność za grupę i gotowość niesienia pomocy innym. Od samego początku zarówno Słuchacze, jak i nasi wykładowcy włączali się w poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań. Wszystkie krytyczne uwagi, które do nas spływały miały na celu optymalizację procesów i maksymalizację wspólnej satysfakcji.

Jakie są zalety kształcenia w systemie on-line? Czego takiej formule może brakować w porównaniu z tradycyjnymi wykładami?

Niewątpliwie zaletą kształcenia w systemie e-learningu jest jego elastyczny charakter, a co za tym idzie możliwość rozwoju w dowolnym miejscu i czasie. W Centrum Kształcenia Podyplomowego zdecydowaliśmy, że nasze zajęcia w trybie on-line odbywać się będą zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem stacjonarnych zjazdów. Chcemy w ten sposób pomóc słuchaczom zorganizować ich czas własny jak najbardziej efektywnie, tak aby nie burzyć wcześniej ułożonego kalendarza i innych zobowiązań.

Wydawać by się mogło, że w systemie e-learningu nie ma miejsca na budowanie kapitału relacji, networking czy kreowanie swojej marki osobistej, co może zaowocować w przyszłości w świecie biznesu. Zawsze ważne dla nas były relacje ze Słuchaczami – np. możliwość zadawania pytań podczas zajęć czy dostosowanie tematyki wykładów do oczekiwań grupy. Dlatego też wybierając narzędzia do kształcenia w formule zdalnej, postawiliśmy na rozwiązania umożliwiające bieżącą, dwustronną komunikację wykładowców ze studentami. Uważamy, że nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem, a także kładziemy nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową, dzięki czemu słuchacze mają możliwość poznania know-how oraz tajników sukcesu profesjonalistów. Dlatego też korzystamy z nowoczesnych form nauczania, jak np. wideokonferencji, pracy w podgrupach z wykorzystaniem komunikatorów czy możliwości komunikacji za pośrednictwem czatu. Kształcenie w takiej formie uzupełnia oczywiście praca własna Słuchaczy – dodatkowe lektury, analizy przypadków czy rozwiązywanie kazusów.

Jakie są plany Centrum Kształcenia Podyplomowego na kolejny rok akademicki?

Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Doświadczenia ostatnich miesięcy stały się motorem do zwiększenia udziału formy on-line w programach podyplomowych i MBA. W Stanach Zjednoczonych i wielu krajach europejskich ta forma edukacji rozwijała się od wielu lat. Kursy on-line, nie tylko uzupełniały stacjonarne zajęcia, ale często też są alternatywą, dla tych, którzy ze względu na odległość nie mogliby w innym przypadku skorzystać z kompetencji danej uczelni.  

Czas pokaże, jakie będziemy mieć realia epidemiologiczne w drugiej połowie roku, a co za tym idzie, jakie możliwości kształcenia będą miały uczelnie wyższe w nowym roku akademickim. Nie mniej z pewnością chcielibyśmy długoterminowo łączyć zalety tradycyjnej formy kształcenia z elementami on-line. Po zapoznaniu się z opiniami naszych Słuchaczy wiemy, że byłaby to dla nich wartość dodana.

 

[1] Ankieta została przeprowadzona w terminie: od 7 kwietnia do 20 kwietnia 2020 r. wśród 1098 Słuchaczy Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

[2] Odpowiedzi na pytanie udzieliło 409 osób z 1098 pytanych.