Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Cywilnego / Aktualności / Konferencje/debaty / Wydarzenia /

Konferencja naukowa z okazji obchodów XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji

Konferencja o znaczącym tytule o przeszłości i przyszłości kodeksu postępowania cywilnego ma na celu nie tylko przybliżenie wprowadzanych zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębioną refleksję, czy, a jeśli tak, to w jakim kierunki powinny zmierzać zmiany w polskim procesie cywilnym, czy przepisy proceduralne przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w rękach sędziów i stron (w szczególności reprezentujących strony profesjonalnych pełnomocników). Kreując zmiany legislacyjne w obszarze procedury nie można abstrahować od tego, że mają one służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany doświadczeń w zakresie stosowania prawa procesowego.

Katedra Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie

  • 30 maja, godz. 10:00
  • Uczelnia Łazarskiego sala 130

 

 

Program