Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania / Konferencje/debaty / Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych /

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów i Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się on-line w dniu 29 października 2020 roku w programie Microsoft Teams w godzinach od 10:00 do 15:00

Utworzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego 4 kwietnia 1949 roku było niezwykle ważnym wydarzeniem w historii powojennego ładu światowego. Ekspansja ideologii komunistycznej zmusiła państwa Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, do stworzenia sojuszu, który zapewniłby kolektywną obronę w przypadku agresji zbrojnej na jednego z sojuszników. Ochrona wartości demokratycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa były podstawą do dalszego rozwoju współpracy euro- i transatlantyckiej w nowym ładzie postzimnowojennym.

Zmiana układu sił na arenie międzynarodowej po upadku ZSRR skłoniła państwa sojusznicze do rewizji działań Organizacji. Dążenie Federacji Rosyjskiej do odbudowy swojej potęgi oraz zwiększenie roli Chińskiej Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej, a także liczne konflikty u granic Unii Europejskiej stanowią dziś nowe wyzwania dla członków Sojuszu i ich strategicznych partnerów. Od czasu początku kryzysu na Ukrainie w 2014 roku, szczególnie istotna dla bezpieczeństwa pozostaje sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej, tu, na wschodniej flance NATO, Polska odgrywa istotną rolę.

Ponad 70-letnia działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego stwarza możliwość podsumowania dotychczasowej aktywności Organizacji, a mianowicie jej dokonań, sukcesów i porażek oraz ukazania dalszych perspektyw współpracy państw z podmiotami wyrażającymi chęć umacniania pokoju i bezpieczeństwa. Analiza poszczególnych kwestii przedstawionych w czasie konferencji naukowej stanowi podstawę do dalszych rozważań i prognoz dla kontynuowania i poszerzania działalności NATO.

Do udziału zapraszamy studentów, naukowców i wszystkich, którym bliska jest tematyka organizowanej przez nas konferencji. Zgłoszenia oraz chęć wzięcia biernego udziału w konferencji prosimy przesyłać do 2 października 2020 r. za pomocą formularza.