Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wykładowcy / Konferencje/debaty /

Sędzia Jerzy Stępień, prorektor naszej uczelni, 18 czerwca 2015 wystąpił podczas VI Kongresu Regionów we Wrocławiu.

Prorektor Jerzy Stępień

Coroczny Kongres Regionów to największe w Polsce spotkanie samorządowców, ludzi nauki, biznesu i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: " Przywództwo, odpowiedzialność, rozwój. 25 lat samorządu terytorialnego."


Jako twórca reform samorządowych i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prorektor Jerzy Stepień został zaproszony na Kongres w roli eksperta. Spotkał się z uczestnikami w ramach "panelu bez krawata", podczas którego opowiadał, jak przebiegały reformy samorządowe od 1989 do dziś i jakie przyświecały im założenia.

Stwierdził, że samorządność to odpowiedzialność za obywateli, a jakość samorządu określa symboliczną pozycję kraju na linii Wschód - Zachód. Im więcej odpowiedzialności za losy mieszkańców gmina, powiat czy województwo na siebie bierze, tym większą wykazuje dojrzałość i tym lepiej się mieszkańcom będzie powodzić. Bo samorząd może w dużym stopniu lokalnie "korygować w górę" sytuację, jaka panuje w całym kraju.

Pełen program i relacja z VI Kongresu Regionów we Wrocławiu dostępna na stronie Organizatora.