Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Z dumą informujemy, że nasz prorektor Jerzy Stępień został wybrany do składu Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Gratulujemy!

Prorektor Jerzy Stępień

Działalność Komitetu Bioetyki PAN ma na celu inicjowanie i organizowanie debat dotyczących istotnych moralnie, społecznie i politycznie kwestii badań naukowych oraz społecznego wymiaru bioetyki, uwzględniając m.in. takie zagadnienia jak sprawiedliwość i granice medycyny, etyka i zdrowie publiczne, etyka badań klinicznych, etyka eksperta. Skład Komitetu wybierany jest co trzy lata na kolejne kadencje.

Sędzia Jerzy Stępień z Uczelnią Łazarskiego związany jest od 8 lat. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prorektora naszej uczelni. Wykłada takie przedmioty jak: system administracji publicznej, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz państwo, społeczeństwo, władza publiczna.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowo - dydaktycznych!