Publikacja: | Aktualności / Strona główna /

Prof. dr hab. Błażej Kuźniacki, profesor Uczelni Łazarskiego, w dniu 22 października 2023 r. odebrał Mitchell B. Carroll Prize podczas uroczystej Gali Otwarcia tegorocznego globalnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (ang. International Fiscal Association, IFA), który odbył się w Cancún (Meksyk).

Nagrodę przyznano za monografię pt. „Beneficial Owner in International Taxation” opublikowaną w sierpniu 2022 r. przez wydawnictwo Edward Elgar (link do publikacji tutaj; 300 pkt naukowych według listy MNiE). Nagroda cieszy tym bardziej, że po raz pierwszy od jej ustanowienia w 1948 r. otrzymał ją naukowiec z Polski. Przyznanie Mitchell B. Carroll Prize profesorowi Kuźniackiemu potwierdza, że koncepcja beneficial ownership na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw unijnych należy do najistotniejszych i w istocie ponadczasowych elementów międzynarodowego reżimu podatkowego. Koncepcja ta ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla nauki, ale i dla praktyki prawa podatkowego.

 Gratulujemy prof. Kuźniackiemu i zachęcamy do lektury nagrodzonej monografii!

Więcej informacji na temat Gali znajduje się tutaj 

Link do publikacji znajduje się tutaj.