Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Nagrody / Wydział Medyczny /

Na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Konwentu Doskonałości Naukowej, nadano tytuł doctora honoris causa prof. dr hab. med. Annie Marii Nasierowskiej-Guttmejer.

Laudację wygłosiła prof. Marianna Janion, dziekan Collegium Medicum UJK, która podkreśliła wybitność polskiej uczonej, zaangażowanie w rozwój nowoczesnej patomorfologii i onkologii, a także kształcenie kadr medycznych, która wniosła znaczący wkład w tworzenie, organizację i funkcjonowanie Zakładu Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Przyznanie tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Jestem wzruszona z tego powodu, ale traktuję to jako uznanie nie tylko dla mojego dorobku i pracy, ale jako wyróżnienie dla naszego całego środowiska patomorfologów w Polsce, które liczy 421 lekarzy” – powiedziała Nasierowska-Guttmejer.

W swoim wykładzie laureatka przedstawiła historię i rolę patomorfologii w medycynie. „Patomorfolog to specjalista, który niewiele mówi, a pacjenci niewiele wiedzą o nim. Zawsze jest w cieniu chirurga czy onkologa, z dala od zgiełku przychodni, oddziału, kliniki, pochylony nad mikroskopem w laboratorium. Współczesna patomorfologia określana jest jako "GPS onkologii", a patomorfolog kieruje ręką chirurga, a wręcz jego myśleniem klinicysty, onkologa” – mówiła prof. Nasierowska-Guttmejer.