Publikacja: | Aktualności / Absolwenci / CKP /

Weź udział w badaniu HR Index i zyskaj bezpłatny raport o stanie obszaru HR w firmie razem z rekomendacjami doskonalenia i zmian. Porównaj wyniki z wynikami innych pracodawców na podstawie ogólnodostępnego raportu benchmarkowego.

Sprawdź efektywność procesów HR-owych w Twojej organizacji

HR Index to ogólnopolska, otwarta inicjatywa badawczo-rozwojowa. Badanie ma na celu kompleksową ocenę poziomu działów HR w Polsce, a także określenie najbardziej efektywnych praktyk HR i wskazanie trendów rynkowych. Badanie i diagnoza strategii HR realizowane są darmowo, bez względu na profil działania i wielkość firmy. Diagnoza oparta jest na prostych, biznesowych filarach, dzięki którym każdy menedżer kierujący komórką HR może poznać swój wynik na tle branży, regionu, a w końcu całego kraju.

Badanie adresowane jest do wszystkich pracowników działów HR, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Udział w badaniu jest bezpłatny, a wszystkie informacje i odpowiedzi udzielone w badaniu są poufne. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki zostaną poddani walidacji oraz zakwalifikowani do Ogólnopolskiego Rankingu Działów HR, który zostanie opublikowany w magazynie Personel Plus.

Badanie HR Index obejmuje 11 obszarów zarządzania ludźmi i uwzględnia cały cykl zatrudnienia, począwszy od rekrutacji i adaptacji nowo zatrudnionych pracowników. W każdym z obszarów jest kilka/kilkanaście pytań wskazujących najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie. Rolą osoby wypełniającej ankietę jest  zakreślenie stosownej odpowiedzi. 

Więcej informacji o badaniu oraz link do wypełnienia ankiety TUTAJ.

Organizatorzy badania:


Zapraszamy do udziału w badaniu!

Zobacz także nasz nowy program Executive MBA for Human Resources Professionals