Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Konferencje/debaty /

Opiekunowie naukowi Koła Naukowego Prawa Nieruchomości Uczelni Łazarskiego - prof. nadzw. Ryszard Strzelczyk oraz mgr Daniel Lubowiecki mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo nieruchomości - problemy, wyzwania, pożądane kierunki zmian".

Konferencja odbędzie się 9 września 2021 r. na platformie Zoom. Link do wydarzenia zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Organizowana Konferencja, podobnie jak zeszłoroczne wydarzenie, będzie znakomitą okazją dla wszystkich osób zainteresowanych prawem nieruchomości do przedstawienia swoich badań naukowych, przemyśleń oraz dyskusji o aktualnych problemach, wyzwaniach i pożądanych kierunkach zmian w prawie nieruchomości.

Zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz osoby, których aktywność zawodowa bezpośrednio lub pośrednio związana jest z prawem nieruchomości.

Warunkiem udziału czynnego (wygłoszenia referatu) jest przesłanie za pomocą formularza rejestracyjnego abstraktu wystąpienia (do 1000 znaków) w terminie do dnia 1 lipca 2021 r.

W trosce o wysoki poziom wystąpień, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru spośród nadesłanych abstraktów.
Informacje o kwalifikacji nadesłanego abstraktu wystąpienia uczestnicy otrzymają najpóźniej 18 lipca 2021 r.

Zarówno bierny jak i czynny udział w Konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na platformie Facebook.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu drogą mailową: kolo_prawa_nieruchomosci_ula@lazarski.pl