Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Z dumą informujemy, że decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek prawo prowadzony na Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę wyróżniającą.

Prawo na Łazarskim z oceną wyróżniającą PKA!

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego i stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych w sprawie oceny programowej na kierunku "prawo"prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólno akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie wydało ocenę wyróżniającą.

Kierunek "prawo" prowadzony na Uczelni Łazarskiegouzyskał najwyższe noty we wszystkich przyjętych przez PKA kryteriach  jakościowych, tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzne system zapewniania jakości kształcenia.

Dokumentem potwierdzającym wydaną ocenę jest Uchwała nr 248/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 23.04 2015, którą załączamy poniżej.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna instytucja finansowana z budżetu państwa, działająca w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne.
 

Kontakt:

Aleksandra Smyczyńska
Koordynator ds. komunikacji i PR
a.smyczynska@lazarski.edu.pl
22 54 35 430 508