Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Nowo otwarty kierunek Wydziału Prawa i Administracji UŁa - Prawo lotnicze z pilotażem - otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

 

Certyfikat potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.  Jest także świadectwem najwyższej jakości studiów. 

Gala Finałowa odbyła się 10 marca w zabytkowych, prestiżowych murach Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Certyfikat odebrała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert oraz Prodziekan ds. jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji – dr Ewa Jasiuk. 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej na temat kierunku studiów. 

Więcej informacji o programie Studia z przyszłością.