Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Wydział Prawa i Administracji /

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego serdecznie zaprasza na wykład dr. Pawła Świtala.

14 stycznia na UŁA nasz gość wygłosi wykład dotyczący zagadnień prawnych związanych z szeroko pojętą informatyzacją administracji publicznej w Polsce oraz rozwojem tego obszaru z perspektywy regulacji prawnych. Prelekcja pozwoli na poznanie praktycznego podejścia wobec problematyki informatyzacji i zrozumienie podstaw tego dynamicznie rozwijającego się sektora. 

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia związane z:

  • kierunkami rozwoju informatyzacji państwa 
  • zastosowaniem e-usług w administracji publicznej 
  • doręczeniami elektronicznymi
  • barierami wdrażania systemów elektronicznej administracji

Serdecznie zapraszamy na wykład, który odbędzie się w sali 106, sektor A, w sobotę 14 stycznia o godzinie 12.20

Prelegent jest Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Specjalizuje się naukowo w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ustrojowego prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, instytucji partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym oraz prawa miejscowego. Dorobek naukowy składa się z publikacji poświęconych problematyce prawa administracyjnego. Jest autorem ponad 30 artykułów publikowanych w wiodących wydawnictwach oraz punktowanych czasopismach naukowych.