Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności /

W ramach ostatniego spotkania Koła Naukowego Prawa Administracyjnego UŁA, mieliśmy zaszczyt gościć dr. Pawła Świtala, Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu.

Nasz gość wygłosił bardzo interesujący wykład dotyczący problematyki informatyzacji administracji w Polsce. Poznaliśmy trendy rozwoju technologii cyfrowych, prawne aspekty ich wdrażania oraz zasadnicze cele jakimi kieruje się administracja w procesie informatyzacji usług publicznych. 

Sektor administracji dynamicznie poszerza swoje możliwości w zakresie tworzenia i utrzymywania systemów elektronicznych usług publicznych. W obrocie funkcjonują rozwiązania umożliwiające korzystanie z tych udogodnień, są to min.: elektroniczne platformy administracji publicznej, system elektronicznych ksiąg wieczystych, elektroniczne usługi ZUS, zintegrowany informator pacjenta i wiele innych form zinformatyzowanych usług.

Dr Paweł Śwital podkreślił, jak bardzo istotna jest zmiana sposobu myślenia o wykonywaniu zadań publicznych oraz wdrażanie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania technologii i koordynacji procesów elektronicznej obsługi obywateli.
Rozwój elektronicznej administracji w Polsce odbywa się na wielu płaszczyznach, są to miedzy innymi:

  • aspekty dotyczące regulacji prawnych
  • modernizacja infrastruktury
  • rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Prelegent omawiał także również trudności, jakie wynikają z bardzo dynamicznego rozwoju sektora e-administracji, m.in. niedostateczny poziom wiedzy użytkowników e-usług, brak procedur postępowania z dokumentami elektronicznymi, oraz brak specjalistów z obszaru IT.