Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

Klub Compensation & Benefits działający przy Uczelni Łazarskiego rozpoczął badanie ankietowe wśród pracodawców, które dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Badanie ankietowe Klubu Compensation & Benefits ma na celu ocenienie przez pracodawców tego programu, a także zebranie informacji dotyczących jego wdrożenia w organizacjach i planów dotyczących uczynienia z niego benefitu dla pracowników.

Zapraszamy do udziału w badaniu.

Badanie potrwa do 20 listopada 2018 r., a jego wyniki zostaną omówione na styczniowym warsztacie Klubu Compensation & Benefits (16 stycznia 2019 r.)

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także samego badania znajduje się na stronie internetowej Klubu Compensation & Benefits.