Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Projekty badawcze / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydata, który poprowadzi badania w zakresie zadania „Badanie zapotrzebowania, dobrych praktyk i opracowanie procedur umożliwiających wdrożenie innowacyjnych technolologii medycznych w Polsce”.

 

 

Badania realizowane będą w ramach Projektu zatytułowanego „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania prowadzone będą w okresie: kwiecień - czerwiec 2021 r.

Do obowiązków badacza należeć będzie:

  • Udział w przeprowadzeniu strukturyzowanych wywiadów pogłębionych w ramach wizyt studyjnych mających na celu zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA w wybranych szpitalach w Polsce
  • Udział w opracowaniu raportu podsumowującego wyniki wizyt studyjnych mających na celu zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce

Wymagania wobec Kandydatów:

  • wykształcenie wyższe min. magister
  • doświadczenie w szkoleniach dla kadr menedżerskich ochrony zdrowia

Premiowane będzie doświadczenie:

  • stopień naukowy min. doktor
  • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji centralnej lub administracji samorządowej
  • doświadczenie w ekspertyzach/analizach z zakresu HB HTA

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie, podpisanie załączonych oświadczeń: nr 1 (spełnienie warunków udziału) i nr 2 (brak powiązań) wraz z CV i przesłanie zgłoszeń na adres: badania@lazarski.edu.pl w terminie do 12.04.2021 r.

 

*Informacja na temat przetwarzania danych.