Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Od stycznia 2019 r. prowadzone są badania naukowe w ramach projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, który Uczelnia Łazarskiego realizuje w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (Lider projektu) oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydatów, którzy poprowadzą badania naukowe w zakresie Opracowanie strategicznego modelu funkcjonowania HB-HTA w Polsce w ramach Projektu zatytułowanego Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania prowadzone będą w okresie czerwiec – lipiec 2020 r.

Do obowiązków Badaczy należeć będzie:

  1. Prowadzenie badań we wskazanym zakresie
  2. Przygotowanie opracowań pisemnych na podstawie przeprowadzonych analiz
  3. Udział w spotkaniach zespołu badawczego
  4. Przygotowywanie prezentacji ilustrujących wyniki badań

Wymagania wobec Kandydatów:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w prowadzeniu analiz efektywności inwestycji w technologie medyczne i/lub doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia i/lub doświadczenie w analizach i/lub wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i prawnych podnoszących efektywność szpitali
  • doświadczenie zawodowe w obszarze organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia min. 5 letnie

Premiowane będzie doświadczenie:

  • w analizach HTA, w przygotowywaniu i ocenie wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia, w analizach oceny technologii medycznych na poziomie szpitala, w analizach rozwiązań organizacyjnych i prawnych na poziomie szpitala.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z życiorysami na adres:
badania@lazarski.edu.pl w terminie do 05.06.2020 r.

 

*Informacja na temat przetwarzania danych.