Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydatów, którzy poprowadzą badania naukowe w zakresie Wybór i opracowanie finalnych procedur formalno-prawnych dla szpitalnych jednostek HB-HTA na podstawie wypracowanych rozwiązań oraz danych pochodzących z analizy dobrych praktyk międzynarodowych.

Badania naukowe realizowane będą w ramach Projektu zatytułowanego „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania prowadzone będą w okresie październik– grudzień 2020 r.

Do obowiązków Badaczy należeć będzie:

  1. Opracowanie projektów procedur formalno-prawnych dla  jednostek HB HTA według wytycznych Kierownika projektu po stronie UŁa
  2. Udział w spotkaniach zespołu badawczego
  3. Przygotowywanie prezentacji ilustrujących wyniki prac

Wymagania wobec Kandydatów:

  • Min. wykształcenie wyższe magisterskie i 
  • min. 2 letnie doświadczenie pracy w  szpitalu,  w obszarze finansów lub zarządzania lub obsługi prawnej, uwzględniające procesy inwestycyjne prowadzone w jednostce lub
  • min. 2 letnie doświadczenie w przygotowywaniu ekspertyz prawnych, ekonomicznych, zarządczych dla szpitali, uwzględniających kwestie związane z procesami inwestycyjnymi prowadzone w jednostce lub zmianami organizacyjnymi.

Premiowane będzie doświadczenie:

  • w przygotowywaniu i ocenie wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia, w analizach oceny technologii medycznych na poziomie szpitala.
  • publikacje naukowe nt. organizacji i zarządzania podmiotami leczniczymi

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie, podpisanie załączonego oświadczenia wraz z życiorysami i nadsyłanie zgłoszeń na adres: badania@lazarski.edu.pl w terminie do 14.10.2020 r. do godz. 10.00

 

*Informacja na temat przetwarzania danych.