Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Projekty badawcze / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydata, który poprowadzi badania w zakresie zadania „Badanie zapotrzebowania, dobrych praktyk i opracowanie procedur umożliwiających wdrożenie innowacyjnych technolologii medycznych w Polsce”.

Badania realizowane będą w ramach Projektu zatytułowanego „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania prowadzone będą w okresie: luty - czerwiec 2021 r.

Do obowiązków badacza (eksperta) należeć będzie:

  • Przygotowanie narzędzia do strukturyzowanego wywiadu pogłębionego do badania zapotrzebowania społeczno-gospodarczego w jednostkach (szpitale, liderzy opinii, etc.).
  • Przeprowadzenie strukturyzowanych wywiadów pogłębionych w ramach wizyt studyjnych mających na celu zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA w wybranych szpitalach w Polsce - wkład do raportu (WP3.2).
  • Opracowanie raportu (WP3.2) podsumowującego wyniki wizyt studyjnych mających na celu zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce (produkt 3.03).

Wymagania wobec Kandydatów:

  • wykształcenie wyższe socjologiczne.
  • doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych w obszarze ochrony zdrowia min. 5 lat.

Premiowane będzie doświadczenie:

  • stopnień doktora.
  • publikacje naukowe w obszarze socjologii zdrowia.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie, podpisanie załączonych oświadczeń: nr 1 (spełnienie warunków udziału) i nr 2 (brak powiązań) wraz z CV i przesłanie zgłoszeń na adres: badania@lazarski.edu.pl w terminie do 23.02.2021 r.

 

*Informacja na temat przetwarzania danych.