Publikacja: | CKP /

Celem studiów „Informatyka śledcza” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej oraz dziedzin pokrewnych. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące zabezpieczania danych, aspektów prawnych w informatyce śledczej, odzyskiwania danych, audytów IT oraz cyberprzestępczości.

Informatyka śledcza, niekiedy nazywana sądową, (ang. Computer Forensics, CF), to dziedzina informatyki, należąca do gałęzi nauk sądowych, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Wynikiem pracy specjalistów informatyki śledczej jest opinia/raport, które mogą stanowić materiał dowodowy wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Słuchacze, łącząc techniki śledcze z informatycznymi, dowiedzą się, jak znaleźć ścieżki działań danej osoby na komputerze oraz jak je odtworzyć w pełnej lub fragmentarycznej postaci. Na tej podstawie nauczą się, jak zrekonstruować logiczny ciąg zdarzeń, pomimo zacierania śladów przez podejrzanych oraz w sposób pozwalający na zachowanie tzw. łańcucha dowodowego, czyli tak zabezpieczając i odzyskując materiał dowodowy, by niczego na nośniku nie zmienić.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją. Program może również zainteresować pracowników działów bezpieczeństwa i informatyki, administratorów bezpieczeństwa informacji, ekspertów działów IT, audytorów i pentesterów. Może to być również ciekawa propozycja rozszerzenia kompetencji dla pracowników organów ścigania: policjantów i pracowników służb mundurowych czy pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Kierunek został opracowany zgodnie z ideą Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego – kształcenie praktyków przez praktyków, a wykładowcy to praktycy zawodu, biegli sądowi, wykonujący na co dzień opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów na rzecz organów ścigania. W programie jest również położony nacisk na umiejętności praktyczne, a wiedza przekazywana jest za pomocą metod laboratoryjnych i analizy przypadków – case study.

Partnerem kierunku jest VS DATA Laboratorium Śledcze Gdynia, które zajmuje się informatyką śledczą – pozyskiwaniem dowodów przestępstw z elektronicznych nośników informacji, księgowością śledczą oraz odzyskiwaniem danych ze wszystkich cyfrowych nośników bez względu na rodzaj uszkodzenia. VS DATA działa w oparciu o procedury ISO 9001 oraz ISO 27001. Jako jedyna firma w Polsce zajmująca się odzyskiwaniem danych oraz informatyką śledczą wykonuje opinie w oparciu o ISO 27037:2012 w zakresie ochrony dowodów cyfrowych.

Program trwa 2 semestry (około 161 godzin), a zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem TUTAJ.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Aplikuj już dziś: aplikuj on-line.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl