Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Prawo / Centrum prasowe / Informacje prasowe /

22 maja w siedzibie ORA w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Izbą Adwokacką w Warszawie a Uczelnią Łazarskiego. Inicjatorkami podpisania porozumienia są adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan ORA w Warszawie oraz adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka - Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu.

Porozumienie w imieniu izby podpisali dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, w imieniu Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Konert, prof. Uczelni Łazarskiego – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. 

Podpisane porozumienie określa obszary i zasady w zakresie przedsięwzięć o charakterze naukowym i dydaktycznym. Zakres współpracy dotyczy w szczególności:

  1. podejmowania przedsięwzięć na rzecz wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w  tym rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikacji potrzeb rynku pracy;
  2. działań mających na celu organizowanie wykładów, spotkań, konferencji a także wspólnych projektów naukowych;
  3. podejmowania inicjatyw na rzecz doskonalenia kompetencji studentów, w tym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem;
  4. współpracy w zakresie praktyk i staży studenckich.

O działaniach realizowanych w ramach podpisanego porozumienia będziemy informować na bieżąco.

Komunikat na stronie ORA