Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych /

W sierpniu i we wrześniu Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego zaprasza obywateli Białorusi na miesięczne kursy polskiego. Zajęcia są oferowane w bardzo atrakcyjnej cenie, aby ułatwić osobom, które nagle musiały opuścić swój kraj, aklimatyzację w Polsce.

– Studenci z Białorusi do tej pory stanowili jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców na naszej uczelni. Chcemy im się odwdzięczyć za zaufanie, którym nas obdarzyli i wspomóc ich rodaków w trudnej sytuacji, w jakiej obecnie się znaleźli. Proponujemy im to, co potrafimy najlepiej, czyli naukę języka obcego, jakim jest dla nich polski – mówi Agnieszka Sycińska, Dyrektor Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.

Kurs, liczący 60 h, jest przeznaczony dla obywateli Białorusi, którzy ostatnio opuścili swój kraj. Jest prowadzony metodą komunikacyjną i ma na celu nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem polskim w typowych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia będą odbywać się w dwóch terminach do wyboru: 02.08.2021— 27.08.2021 lub 30.08.2021 – 24.09.2021. Uczestnicy będą mogli wybrać także pomiędzy godzinami porannymi (9:00 – 11:30) i wieczornymi (18:00 – 20:30). Cena kursu dla słuchacza obejmuje wyłącznie koszty dydaktyczne i wynosi 550 PLN, pozostałe koszty, tj. obsługi kursu, sal, serwisu sprzątającego, przygotowania materiałów itp. ponosi uczelnia. Więcej informacji o kursach: link https://bit.ly/35KYc6j.

Kontakt w sprawie zapisów: recruitment@lazarski.edu.pl lub +48 22 54 35 377