Publikacja: | Aktualności / Airline Management /

Z radością informujemy, że została podpisana umowa pomiędzy Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. a Uczelnią Łazarskiego, dotycząca Partnerstwa na rzecz realizacji specjalności Zarządzanie Linią Lotniczą (Airline Managment) na kierunku Zarządzanie.

Współpraca z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT ma na celu: 

 • wymianę doświadczeń w zakresie prowadzanej przez Strony działalności;
 • rozwój kreatywności i potencjału innowacyjnego;
 • prowadzenie wspólnie praktyk dla studentów specjalności objętej patronatem;
 • inicjowanie i podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju nauki;
 • rozwijanie bezpośrednich relacji między nauką, badaniami naukowymi i dydaktyką i praktyką;
 • podnoszenie na wyższy poziom jakości kształcenia studentów na studiach na specjalności objętej patronatem;
 • transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
 • podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym (konferencje, seminaria i sympozja naukowe) oraz dydaktycznych na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów specjalności objętej patronatem;
 • udostępnianie na zasadzie wzajemności zbiorów bibliotecznych i zaplecza naukowo-dydaktycznego z zastrzeżeniem obowiązywania ewentualnej tajemnicy handlowej;
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania linią lotniczą oraz osób z niekwestionowanym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie objętym nauczaniem;
 • konsultację przedmiotów specjalnościowych;
 • umożliwienie odbycia przez studentów specjalności Zarządzanie linią lotniczą praktyk na warunkach i w zakresie uzgadnianym pomiędzy Stronami w drodze odrębnych uzgodnień;
 • promocję najzdolniejszych studentów poprzez umożliwienie im wzięcia udziału  w rekrutacji, prowadzonej przez  LOT na stanowiska  menadżerskie.

Ze strony Uczelni Łazarskiego umowę podpisała dr hab. Anna Konert prof. UŁa – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego.

Przyszłych studentów zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów: rekrutacja.lazarski.pl/.../airline-management/