Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Do 5 marca można aplikować na staże absolwenckie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) lub Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (EPO).

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz stworzenie sieci współpracy między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

Program Pan-European Seal został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej w Europie - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jednym z jego podstawowych celów jest stworzenie możliwości odbycia stażu zawodowego w EUIPO lub EPO dla absolwentów uczelni partnerskich programu.

Od 1 do 22 marca 2020 r.  trwa nabór na staże do EUIPO lub EPO. Uczelnia Łazarskiego może przekazać tym instytucjom listy kandydatów (od 5 do 15 osób z bieżącego roku akademickiego) na płatne staże (wysokość stypendium to 1000 euro miesięcznie) trwające 12 miesięcy. Staże rozpoczynają się na przełomie września i października 2020 r. Na podstawie przesłanych przez Uczelnię Łazarskiego zgłoszeń, EUIPO lub EPO dokonują ostatecznej selekcji kandydatów.

Staże odbywają się w siedzibie EUIPO w Alicante lub w siedzibie EPO w Monachium. Staże odbywać się mogą w każdym z  departamentów EUIPO w zależności od profilu kandydata. EUIPO wskazuje następujące profile:

 1. Law
 2. IP Law
 3. IP & Knowledge management
 4. Political Sciences & International Relations
 5. Linguistics
 6. Economics - Business administration
 7. Information Technology
  1. Customer service solutions
  2. Data analyst
  3. Software engineer
 8. Communication
 9. Facility management
  1. Architect
  2. Engineer
  3. Logistics
 10. Human Resources
  W przypadku EPO staże mogą odbywać się w następujących obszarach:
  1. Science and Engineering
  2. Business Adminsitration
  3. Law (including patent law)
  4. Economics and Finance
  5. International Relations and Communications

Zgłoszenia uczelniane, spośród których zostaną przygotowane krótkie listy kandydatów, należy przesyłać do dr Dominiki Harasimiuk (dominika.harasimiuk@lazarski.pl) w terminie do 5 marca br.  

Kandydaci umieszczeni na krótkich listach, będą samodzielnie rejestrować się w systemach elektronicznych EUIPO (the EUIPO e-recruitment tool) lub EPO (EPO e-recruitment tool)  w terminie od 12 do 22 Marca 2020 r.

Zachęcamy studentów ostatnich lat studiów na WPiA oraz WEiZ do kandydowania.

Wymagania:

 • Dyplom ukończenia studiów. Udział w rekrutacji jest możliwy także dla studentów ostatniego roku pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu w dniu rozpoczęcia stażu. W trakcie aplikacji studenci ostatnich lat studiów przedstawiają zaświadczenie z dziekanatu o wstępnie planowanym terminie obrony.
 • list motywacyjny w j. angielskim
 • CV w formacie Word (preferowany format Europass)
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B1)
 • w przypadku aplikowania do EUIPO – ukończenie kursu on-line “EUTM in a Nutshell” lub “RCD in a Nutshell” na EUIPO Academy Learning Portal (EUIPO Academy Learning Portal)
 • w przypadku aplikowania do EPO - Introduction to the European patent system (obowiązkowy dla wszystkich), Using CPC (obowiązkowy dla obszaru science and engineering ), The EPO as PCT authority (obowiązkowy dla wszystkich innych obszarów akademickich)

Więcej informacji:

 

*Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe