Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Zgłoś się na staż absolwencki w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) lub Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (EPO).

Zachęcamy studentów ostatnich lat studiów na WPiA oraz WEiZ do kandydowania.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: Praktyki WPiA i Praktyki WEiZ
Termin zgłaszania kandydatur upływa 5 marca 2021 r.