Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Ekonomii i Zarządzania / Klub Absolwenta / Absolwenci / Strona główna /

Do 24 lutego studenci ostatnich lat i absolwenci Uczelni Łazarskiego mogą aplikować na staże zawodowe w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) lub Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (EPO)

Staże są organizowane w ramach Pan-European Seal Programme i mogą się do nich zgłaszać wyłącznie studenci uczelni partnerskich programu. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem uczelni. EUIPO lub EPO na podstawie przesłanych zgłoszeń dokonują ostatecznej selekcji kandydatów.

Staże trwają 12 miesięcy i rozpoczynają się na przełomie września i października. Wysokość stypendium w EUIPO to 1200 euro, a w EPO ok. 2000 euro miesięcznie.

Staże w EUIPO mogą odbywać się w każdym z  departamentów w zależności od profilu kandydata:  

 • Law
 • IP Law
 • IP & Knowledge management
 • Political Sciences & International Relations
 • Linguistics
 • Economics - Business administration
 • Information Technology (Customer service solutions, Data analyst, Software engineer)
 • Communication
 • Facility management (Architect, Engineer, Logistics)
 • Human Resources 

Staże w EPO mogą odbywać się w następujących obszarach:

 • Science and Engineering
 • Business Adminsitration
 • Law (including patent law)
 • Economics and Finance
 • International Relations and Communications

Wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów. Udział w rekrutacji jest możliwy także dla studentów ostatniego roku pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu w dniu rozpoczęcia stażu. W trakcie aplikacji studenci ostatnich lat studiów przedstawiają zaświadczenie z dziekanatu o wstępnie planowanym terminie obrony.
 • List motywacyjny w j. angielskim.
 • CV w formacie Word (preferowany format Europass).
 • Znajomość języka angielskiego (minimum poziom B1).
 • W przypadku aplikowania do EUIPO – ukończenie kursu online “EUTM in a Nutshell” lub “RCD in a Nutshell” na EUIPO Academy Learning Portal (EUIPO Academy Learning Portal).

Jak aplikować?

Zgłoszenia zawierające CV (w jęz. angielskim, w formacie Europass) oraz list motywacyjny, należy przesyłać do 24 lutego br.  do dr Dominiki Harasimiuk (dominika.harasimiuk@lazarski.pl)

Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostaną utworzone krótkie listy. Kandydaci umieszczeni na krótkich listach będą samodzielnie rejestrować się w systemach elektronicznych:

O programie

Program Pan-European Seal został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej w Europie - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jednym z jego podstawowych celów jest stworzenie możliwości odbycia stażu zawodowego w EUIPO lub EPO dla absolwentów uczelni partnerskich programu oraz propagowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, a także stworzenie sieci współpracy między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme.

Zachęcamy studentów ostatnich lat studiów na WPiA oraz WEiZ do kandydowania.

Więcej informacji w broszurach informacyjnych: