Publikacja: | Biblioteka /

Wydawnictwo Elsevier w ramach umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego jako operatorem Wirtualnej Biblioteki Nauki ogłasza nabór artykułów do ok. 1360 czasopism, głównie medycznych, wydawanych w modelach Open Access i hybrydowym.

Wydawnictwo Elsevier w ramach umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego jako operatorem Wirtualnej Biblioteki Nauki ogłasza nabór artykułów do ok. 1360  czasopism, głównie medycznych, wydawanych w modelach Open Access i hybrydowym. Istotą projektu jest możliwość pokrycia kosztów publikacji z funduszy licencji krajowej (tzn. bez obciążania autora czy jego instytucji afiliującej) lub też udzielenie zniżki w wysokości 30% kosztów publikacji (od 450 do 4600 euro za artykuł).

Informacje o programie znajdują się tu: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa, można też oddzielnie obejrzeć (nieostateczną) listę czasopism uczestniczących w programie:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/czasopisma_elsevier_w_programie_oa.pdf

Na tej liście znajdujemy czasopisma Open Access (wszystkie artykuły dostępne w otwartym Internecie) oraz Hybrid OA (niektóre artykuły otwarte, inne dostępne tylko w lokalnych sieciach instytucji prenumerujących). Ministerstwo wskaże jeszcze (w planach: do końca lipca) czasopisma, w których będą mogły być publikowane artykuły finansowane w całości z programu. O rozpoczęciu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.