Publikacja: | Aktualności / Kariera /

Urząd m.st. Warszawy proponuje pilotażowy program odpłatnych praktyk absolwenckich.

Pilotażowy program odpłatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie m.st. Warszawy

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)
Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy
Termin praktyki: 1 września - 30 listopada 2016 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)
Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy
Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskiwaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, zdobycie nowych umiejętności poprzez  wykonywanie zadań w miejscu praktyk,
  • wsparcie merytoryczne opiekuna,
  • możliwość udziału w wybranym szkoleniu wewnętrznym w ramach projektu "Samokształcenie w Urzędzie m.st. Warszawy",
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie,
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

 

Więcej informacji oraz sposób składania aplikacji dostępne są pod poniższym linkiem:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm