Publikacja: | Aktualności /

Zaproszony przez dr. Michała Kuzia z Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Koło Naukowe Młodych Dyplomatów, profesor Thomas De Luca z Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku wygłosił gościnny wykład na Uczelni Łazarskiego 26 maja na temat "Nadchodzących wyborów w USA i polityki Ameryki wobec Chin".

Profesor Thomas De Luca odwiedził Uczelnię Łazarskiego 26 maja i wygłosił inspirujący wykład na temat "Nadchodzących wyborów w USA i polityki Ameryki wobec Chin". Studenci byli zaciekawieni prezentacją profesora De Luci, który wyjaśnił ważną rolę, jaką "kwestia Chin" odgrywa w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2024 roku w Ameryce. Profesor De Luca przedstawił, jak Amerykanie postrzegają Chiny - zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Zauważył, że obie partie - Demokratyczna i Republikańska - mają obecnie podobne stanowisko "przeciw Chinom". Profesor De Luca przewiduje, że kampanie prezydenckie ujawnią, jakie stanowisko każda z partii podejmie wobec Chin. 

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i ogromną ilością pytań ze strony studentów Uczelni Łazarskiego. 

Profesor De Luca, pochodzący z prywatnego Uniwersytetu LUISS w Rzymie, gdzie ukończył swoje Fulbrightowskie Wykłady Badawcze na temat "Zrozumienie Wzajemne poprzez Studia nad Demokracją" (styczeń-maj 2023), jest również profesorem nauk politycznych i dyrektorem programu studiów międzynarodowych i seminarium sino-amerykańskiego z polityki i prawa na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. 

Wizyta profesora De Luci na Uczelni Łazarskiego była możliwa dzięki programowi Fulbright Inter-Country Travel Grant, który jest zarządzany przez Dział Projektów Strukturalnych Uczelni Łazarskiego. 

Stypendium Fulbright Inter-Country Travel Grant wspiera instytucje szkolnictwa wyższego, organizacje studenckie i organizacje non-profit w zapraszaniu amerykańskich stypendystów Fulbrighta przebywających w europejskim kraju do wygłoszenia wykładu, spotkania się z studentami i kadrami lub czynnego udziału w konferencji.  

Podczas wizyty na Uniwersytecie Łazarskiego, profesor De Luca miał okazję zwiedzić piękny kampus. Tam dowiedział się o niezwykłej historii założyciela uczelni, doktora Ryszarda Łazarskiego. Doktor Łazarski był bohaterem i doktorem nauk, który uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Przeżył trudności II wojny światowej jako więzień w niemieckim obozie jenieckim Stalag X-B, a później znalazł się pod represjami komunistycznymi w Polsce. W duchu największych bohaterów, doktor Łazarski postanowił przekazać swojej ojczyźnie najpotężniejszą bronią - edukację. W 2000 roku założył prywatny uniwersytet, który nazwano jego imieniem, by umożliwić młodym ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im osiągnąć sukces i przyczynić się do rozwoju kraju.