Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych /

Zapraszamy na pierwszy Okrągły Stół Uczelni Łazarskiego. To nowa forma debaty, podczas której będziemy poruszać kontrowersyjne tematy z zakresu medycyny. Taka formuła pozwoli na bardziej spontaniczne wyrażanie opinii niż w przypadku sztywnych reguł debaty oxfordzkiej.

Po śmierci Polaka w Plymouth, na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca granicy między życiem i śmiercią i prawie do jej przesuwania. Od eutanazji należy odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej „uporczywej terapii”, to znaczy z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny.

Czy uważasz że uporczywe podtrzymywanie przy życiu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji jest postępowaniem etycznym?

Zainteresowanych prosimy o przybycie i podzielenie się opiniami podczas debaty Okrągłego Stołu, która odbędzie się 12 maja 2021 o godzinie 8.00 w sali 106.