Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych po raz trzeci z „Rzeczpospolitą" przygotowała ranking studenckich poradni prawnych.

Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w najnowszym rankingu „Rzeczpospolitej”. 

Studencka Poradnia Prawna udziela nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 października do końca maja. W ramach działalności w poradni studenci przygotowują opinie oraz pisma procesowe dla osób, które zgłoszą się po pomoc prawną, a także biorą udział w szkoleniach organizowanych w poradni.

Studencka Poradnia Prawna to doskonałe miejsce do przygotowania się do praktycznego wykonywania zawodu. Studenci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w projekcie, mogą zgłaszać się we wrześniu, przesyłając CV i list motywacyjny na adres e.milan@lazarski.edu.pl.