Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych /

W dniach 5-6 lipca Peter Gee wziął udział w międzynarodowej konferencji w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersitetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem konferencji było nauczanie języków do celów specjalnych (LSP – Languages for Specific Purposes) zarówno na uczelniach wyższych, jak i w szkołach zawodowych. Konferencja była jednocześnie ostatnim spotkaniem projektu stworzenia bezpłatnego internetowego zasobu LSP dla nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: LSP Teacher Education Online Course for Professional Development – LSP Teacher Education Online Course for Professional Development (lsp-teoc-pro.de). Jednym z głównych tematów konferencji był wpływ sztucznej inteligencji na nauczanie i uczenie się, a Peter wygłosił prezentację zatytułowaną „Zagrożenia i możliwości, jakie sztuczna inteligencja oferuje nauczycielom LSP w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych i metodach oceniania”.