Publikacja: | Aktualności /

Uczelnia Łazarskiego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisały list intencyjny w sprawie wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego.

Celem współpracy jest rozwój innowacyjnej gospodarki i zapewnianie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej. Porozumienie przewiduje m.in. transfer wiedzy i technologii, podnoszenie jakości kształcenia przyszłych kadr czy podejmowanie wspólnych inicjatywy o charakterze naukowo-badawczym.

Ze strony Uczelni Łazarskiego umowę podpisała Profesor Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, która podkreśla, że „Podpisanie listu z PAŻP jest potwierdzeniem wieloletniej współpracy obu instytucji. Bardzo nas cieszy, że rozwój naukowo-dydaktyczny Uczelni Łazarskiego, zwłaszcza w zakresie prawa lotniczego, może być wzmocniony przez współpracę z praktykami. Od wielu lat kształcimy prawników w zakresie prawa lotniczego zarówno na poziomie studiów magisterskich, jak i podyplomowych. Ostatnio otworzyliśmy innowacyjne studia łączące prawo z pilotażem (Aviation Law and Professional Pilot Licence) a teraz , dzięki współpracy z PAŻP będziemy kształcić kadry w obszarze zarządzania ruchem lotniczym”. Ze strony PAŻP umowę podpisał Prezes instytucji - Janusz Janiszewski.